Camera Mundo - Independent Film Festival - Edition Brasil

Camera Mundo Program thema's

kleur thema groenNa Rua, Na Favela, Na Floresta – Op Straat, In de Favela, in het Oerwoud

Brazilië is een land met een enorme geografische diversiteit. Grote steden, kleine dorpjes, moderne provincies, verlaten woestijngebieden en traditionele natuurreservaten tekenen dit land zo groot als West Europa. De geschiedenis van kolonisatie, migratie en bevolingsgroei heeft grote invloed gehad op de manier waarop het land is ontwikkeld tot wat het vandaag is.
De binnenlanden werden begin 20e eeuw bewoond door Portugese nazaten en Europese immigranten die een beter leven zochten op het Zuid Amerikaanse continent. Door de industrialisering groeiden steden waardoor mensen van het platteland naar de grote steden vertrokken, op zoek naar werk. Deze steden groeiden in snel tempo en overal ontstonden favelas (sloppenwijken). De omstandigheden waarin mensen ook nu nog leven in de favelas zijn precair, de infrastructuur en adequate scholing ontbreken en geweld maakt deel uit van het dagelijs leven. Juist in deze omstandigheden hebben de Brazilianen een bijzondere creativiteit ontwikkeld waarmee ze voor elk probleem weer een oplossing of afleiding vinden.

Duizenden kilometers van deze concrete jungles vandaan ligt de echte jungle, de Amazone, waar de indianenstammen vechten om hun traditionele manier van leven te combineren met een modernere manier die in harmonie blijft met hun oude tradities. Sommige stammen zijn onlangs pas ontdekt, anderen hebben hun cultuur in stand kunnen houden door de interesse te wekken van activisten. Klimaatverandering, globalisering en modernisatie tasten hun natuurlijke leefomgeving aan. Video is een manier geworden waarmee de bevolking zich kan uiten en hun ideeën, dromen gedachten en reflecties kan laten zien op Brazilië. Zullen we blijven bestaan of worden gedwongen om deel te nemen aan de moderne maatschappij? En wat als we ons aanpassen, is er een weg terug?

Of het nu op het platteland is, in de stad of in het oerwoud, Brazilianen worden zich steeds meer bewust van hun eigen rol in de maatschappij en de invloed die hun deelname daarin kan hebben om verandering aan te brengen. Sociale projecten maar ook het dagelijkse leven leren over hun geschiedenis, slavernij en kolonisatie, dictatuur, maar bovenal ontdekken zij zelfreflectie.