Camera Mundo - Independent Film Festival - Edition Brasil

Camera Mundo Program thema's

kleur thema groenRepressão Política e Exclusão Social –Politieke onderdrukking en Sociale uitsluiting

De Portugese invasie van Brazilië, ruim 500 jaar geleden, heeft grote gevolgen gehad voor de oorspronkelijke bewoners en een broeierig klimaat gecreëerd waar politieke repressie en sociale uitsluiting een dominante rol speelde. Indianen werden bekeerd tot het christelijke geloof en buitengesloten van deelname aan de maatschappij. Vanaf dat moment is er veel veranderd, maar ook veel hetzelfde gebleven. De uitbuiting van slaven uit Afrika is nog tot 1888 onderdeel geweest van de dagelijkse Braziliaanse realiteit en is nog vele jaren daarna, zelfs tot op de dag van vandaag, achter de schermen en in onofficiële kringen doorgedrongen.
Gedwongen door armoede en sociale uitsluiting zijn Brazilianen in de 20e eeuw van het Noordoosten naar de steden getrokken wat resulteerde in de totstandkoming van de dichtbevolkte sloppenwijken. Corruptie en vriendjespolitiek voerden in de zich snel ontwikkelende steden de politieke boventoon. Het opkopen van stemmen en de rechtspraak gedomineerd door ‘jagunços’, rechters gecontracteerd door politici, markeerden de tijden van het ‘coronelismo’ in Brazilië. 

Op 31 maart 1964 werd deze situatie verslechterd toen de militairen een staatsgreep op de regering van João Goulart pleegden. Vanaf dat moment hadden de militairen het voor het zeggen in het land, wat een grote aanslag op de vrijheid betekende voor kunstenaars, muzikanten, journalisten, de linkse politiek en alle anderen die tegen de ideeën van de nieuwe regering in gingen. Voor hen betekende het uiten van hun mening verbanning, marteling en zelfs vaak de dood.
Als gevolg van de politieke repressie en de ongelijke verdeling van land en inkomen, is sociale uitsluiting in vrijwel elke context een permanent verschijnsel. In alle lagen van de Braziliaanse bevolking doet het zich voor, heeft het talloze gezichten en ontelbare vormen. Daar waar er een gebrek is aan voedsel, onderwijs en gezondheidszorg, stijgt het geweld, de criminaliteit en het aantal personen dat onder de armoedegrens terecht komt. Wat er mist in Brazilië zijn niet gevangenissen en ziekenhuizen. Wat mist is een een gelijke kans voor hen die uitgesloten worden om een opleiding te volgen en deel te nemen aan de maatschappij.

Leia em Português:

Repressão Política e Exclusão Social

Desde a chegada dos portugueses, há 500 anos, iniciou-se a construção de um cenário ideal para a repressão política e exclusão social no país. Os “colonizadores”, na realidade, iniciaram um processo de povoamento baseado na exploração e dominação dos povos indígenas que habitavam o lugar.

A partir daí, as coisas não mudaram muito. O uso de escravos no Brasil era parte fundamental da economia. Até a assinatura da Lei Áurea em 1888, muitos escravos africanos desembarcavam nas praias brasileiras.

Infelizmente, mesmo após o fim da escravatura, o cenário político do país devido à pobreza principalmente nas pequenas cidades, favorecia a corrupção. Compras de votos e justiça feita pelos “jagunços”, uma espécie de justiceiros contratados pelos políticos, marcaram os tempos do “coronelismo” no Brasil.

Em 31 de março de 1964 a situação ficou ainda pior quando as forças armadas articularam um golpe de estado contra o governo do presidente João Goulart. Os militares tomaram posse e isso foi um golpe forte para artistas, músicos, jornalistas, políticos de esquerda e qualquer outro que fosse contra os ideais do governo. Fazer isso significava ser extraditado do país, torturado e muitas vezes morto.

Atualmente, em conseqüência de problemas como a repressão política, o êxodo rural, má distribuição de renda e falta de incentivo dos órgãos do governo, a exclusão social atingiu níveis inimagináveis. A temática da exclusão social em qualquer cenário é relevante, mas no Brasil ela toma muitas caras e muitas formas e está presente em várias camadas da sociedade.

Falta comida, educação e saúde, e como resultado, acontece um aumento da violência, de crimes e de pessoas que cruzam a linha da miséria.
O que falta no Brasil não são mais cadeias ou hospitais, mas uma chance para as pessoas que estão excluídas de se educarem e se reintegrarem na sociedade.