Camera Mundo - Independent Film Festival - Edition Brasil

Contact

Camera Mundo is een project van Stichting Caramundo

Caramundo is een jonge non-profit organisatie die kleinschalige lokale projecten en initiatieven van gemotiveerde en getalenteerde jongeren uit risicogebieden in de grote steden van Latijns Amerika ondersteunt. Wij ondersteunen kunstzinnige en sportieve initiatieven die professionaliserend van aard zijn, inkomens kunnen genereren en autonomie bevorderen.

Caramundo organiseert culturele uitwisselingen om ervaringen te delen en de kansen en mogelijkheden voor jonge professionals en leiderfiguren te vergroten.
Caramundo is een faciliterende organisatie die deuren opent en bruggen bouwt tussen de sociale, culturele en commerciële sector op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

In Nederland bestaat Caramundo uit een klein, flexibel en door passie gedreven team van jonge mensen met een creatieve ondernemersgeest. De organisatie draait vrijwel geheel op vrijwilligers. Wij zijn afhankelijk van subsidies, sponsoren en particuliere donaties om onze projecten te kunnen laten slagen.

www.caramundo.org